Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

С О С Т А В

ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

При администрации г. Кола

 

1. Васильченко В.М.

2. Васильева И. В.

3. Дуган К.А.

4. Зубкова Г. А.

5. Кочерова Л.Ю.

6. Петрова Я.С.

7. Сидоренко А.В.

8. Ширяева Т. М.